Voor wie?

Doelgroep - voor wie?

Angstcoaching


jongeren - volwassenen


Angst is van oorsprong een natuurlijk overlevingsmechanisme, het is volkomen normaal om angst te ervaren. 

Iedereen is wel eens angstig in mindere of meerdere mate.

Maar als deze angst zo groot is dat ze je leven té sterk beïnvloedt kan je daar wel iets aan doen.


Samen bekijken we:

  • Wat angst eigenlijk is en waar het vandaan komt.
  • Wat de oorzaak van jouw angstprobleem is. 
  • Hoe het angstmechanisme werkt.
  • Waar jouw fysieke klachten vandaan komen.


We gaan dan aan de slag met de inhoud van je gedachten. Wat denk je eigenlijk? Je stelt jezelf hierover vragen, we bekijken of we alternatieven kunnen formuleren. Gedachten die aannemelijker zijn waarbij jij je beter gaat voelen.


Als laatste help ik je graag, stap voor stap, het geleerde toe te passen in het dagelijks leven door middel van handige tools.

Op die manier heb jij handvatten om je angst(en) aan te pakken i.p.v. te vermijden. 

Rouw- en verliesconsulente


kinderen - jongeren - volwassenen


Coaching bij rouw, rouwprocessen en verlieservaringen. 

Het gaat niet enkel om het verwerken van het overlijden van een dierbare, maar rouw- en verliesverwerking is veel breder.


Er wordt vaak gesproken over de term verwerking/rouwverwerking en verliesverwerking. 

Het suggereert dat alle verlies te verwerken is of dat er een "einde" aan vastzit. 

Net alsof je na "verwerking" het pakketje weg kan gooien en achter je kan laten. 

Misschien geldt dit voor bepaalde verliezen wel, maar zeker niet voor alle! 


Verlieservaring is een beter woord. Eigenlijk is dat wat rouwen is. 

Je ervaart het verlies, het verdriet en de pijn voor de rest van het leven. 

Het hoort bij je en het is bij je, voor altijd.

Als je dat aanvaardt, wat absoluut niet meevalt, kan je ook de lichtpuntjes weer zien en kom je tot liefde en aanvaarding voor jezelf. 

EFT Coach


kinderen - jongeren - volwassenen


Door het toepassen van EFT (Emotional Freedom Techniques) ook wel "tikken" of "tappen" genoemd kan je angsten, negatieve emoties en fysieke klachten neutraliseren.


Deze eenvoudige techniek (EFT) pas je toe door het combineren van twee dingen: het benoemen van het probleem terwijl je tegelijkertijd zachtjes tikt op bepaalde punten op het hoofd en het bovenlichaam.

Verliesgebeurtenissen

Ontslag

Verlies van collega's, directie ...

Verlies van een baan dat aangrijpend kan zijn.

Verminderen van de gezondheid

Verlies van een huisdier

Echtscheiding

Verlies van een relatie, je woning, buren,...

Miskraam

Verminderen van de gezondheid

Wat betekent rouw & verlies bij kinderen en hoe ga je daar mee om?